Blahoželania

Blahoželania superženám

 • „Po páde Železnej opony niektoré odvážne ženy prestrihli ostnatý drôt mlčania o násilí páchanom na ženách, o sklenom strope, na aký narážajú vo verejnom živote, o diskriminácii na trhu práce, o kazajke patriarchálnych stereotypov, ktoré ich obmedzujú. Mnohým ľuďom to otvorilo oči. To však ešte na dodržiavanie ľudských práv žien a na dosiahnutie rodovej rovnosti nestačí. Našťastie sú medzi nami suverénne, odhodlané, múdre a tvorivé ženy, ktoré sa nechcú dať len tak unášať prúdom bezmocnosti. Namiesto čakania na pomoc od iných sa združili a pustili sa do zápasu s problémami. Veria v silu ženského hlasu vo verejnom živote, veria v ženskú svojpomoc. A hľadajú spojencov. Jedným z takýchto spojencov je Slovensko-český ženský fond. Ako členka správnej rady sa teším sa z každého dobrého nápadu a vydareného projektu. A hoci viem, že cesta za rodovou rovnosťou nebude krátka, predsa som presvedčená, že to, čo sa ženským mimovládkam doteraz podarilo, si zaslúži uznanie a poďakovanie. Ďakujem!"

Zora Bútorová, sociologička a členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu 

 

 • „Tá ozajstná Nežná revolúcia sa začala založením Aspektu, ktorý priniesol do slovenskej spoločnosti nový aspekt - feministicko-intelektuálny diskurz. Nežné revolucionárky ovplyvnili svojou knižnou edícou celé pokolenie mladých žien, ale nedostalo sa im ešte zaslúženého uznania. Čo si vážim na Aspekte? Ten pohyb, ktorý ma vždy nadchýňa, keď sa rozširuje horizont myslenia."

Irena Brežná, spisovateľka a publicistka 

 

 • "Aby mohli byť ženy solidárne, musia byť sebavedomými bytosťami. Aby  mohli byť ženy sebavedomé, musia si byť isté samy sebou i svojou rolou v živote rodiny.Aby si ženy mohli byť isté samy sebou, potrebujú priateľky, ktoré ich podporia v slabých chvíľkach. Preto ženské organizácie stoja na začiatku a aj na konci úsilia žien o dodržanie ľudských práv."

Magda Vášáryová, politička. Historicky prvá slovenská veľvyslankyňa a prvá ženská kandidátka na post prezidenta SR

 

 • "Úprimne gratulujem ženským mimovládkam k dvadsaťročnému jubileu! Za vami je obrovská práca, ktorá výrazne prispela k novému pohľadu na ženské práva, rovnosť príležitostí či sexuálne násilie u nás. Rád by som napísal opak, no, žiaľ, napriek tomu na tomto poli ešte pretrváva veľa spiatočníckych klišé, ktoré treba postupne  prekonávať. Slovenský verejný život zostáva veľmi maskulínny až mačistický a ženy v politických funkciách naďalej tvoria skôr akési estetické prívesky, než plnohodnotné osobnosti s rozhodovaním a mocou. Preto oceňujem, že mnohé ženské organizácie prenikajú aj do nových médií aj sociálnych  sietí, kde sa dnes zásadne formujú názory a vytvárajú kontakty. Držím ženským aktivistkám v ich práci palce a plne ich podporujem!"

Michal Hvorecký, spisovateľ a publicista

 

 • Každé výročie provokuje k bilancii. Tak som si teda trochu zaspomínala a... Uau, čo všetko týchto zopár ľudských bytostí za tých neveľa rokov dokázalo! Aj bez politických a riadiacich postov. Veď pripomeňme. Priblížili nám dovtedy nepoznaný filozofický smer - a spôsob nazerania na okolitý svet či uvažovania nad životom (i tým každodenným); darovali slovenskej čitateľskej obci desiatky až stovky vynikajúcich kníh, odborných i beletrie, o ktorých sme tu predtým ani nechyrovali - a ešte v peknom výtvarnom balení; dali Slovensku dve úžasné spisovateľky a mnohé ďalšie ženské autorky pre nás objavili alebo pomohli vyformovať; koľko dlhé roky skrývaných problémov a pohľadov pre nás konečne „odkliali" a vnútili verejnej politike ich riešenie, či už to bolo násilie v intímnych vzťahoch, postavenie rómskych žien a mužov, reprodukčné práva, stereotypné predstavy v školstve, rodovo nespravodlivá deľba práce alebo znevýhodnené postavenie a diskriminácia širokých skupín žien na trhu práce i v iných sférach verejného života; strážia a bijú sa za naše ľudské práva s obrovským nasadením aj vtedy, keď my samé nechceme vidieť alebo nevidíme, že nám ich chce niekto vziať; a koľkým jednotlivým ženám poskytli pomoc v ťažkých situáciách a vrátili im vlastný a dôstojný život. Svojou vytrvalosťou a osobným nasadením zrýchlili náš historický čas a oslabili tridsaťročné zaostávanie za cieľmi a výsledkami druhej vlny feministického hnutia v západných krajinách. Superženy, ako dobre, že ste neposlúchli „dobré rady" a nečakali „napotom", až sa tu zvládnu „dôležitejšie" úlohy... Demokratický systém i naša ekonomika sú stále nestabilné (aj budú) a v otázke ľudských práv žien by sme stratili ďalšie dve desaťročia. Toto sa už dá bez váhania nazvať Dielo, klobúk dolu! Obdivujem a ďakujem! Chcem veriť (sebastredne), že vám v ňom aspoň trošku pomohli aj moje „výskumné čísla"... No a že to v realite občas vyzerá ako „márnosť nad márnosť"? Nezúfajte, problémy ste odkliali a ponúkli optiku a riešenia. Teraz je to aj na nás ostatných, čo s tým urobíme... A úplne na záver - ďakujem, že môžem pyšne hovoriť: tak toto sú moje priateľky, kamošky, spolupracovníčky a učiteľky!

  Jarmila Filadelfiová, sociologička a podporovateľka Slovensko-českého ženského fondu i jeho predchodkyne, ženského programu NOS - OSF

 

 • "Superman nebol tak celkom človek a to, čo robil, nebolo v ľudských silách. Tu predstavené superženy sú ľudia z tých istých uhľovodíkov ako všetci ostatní a to, čo robia, je v ľudských silách. Odlišujú sa tým, že investujú svoje nadšenie, silu, schopnosti a často aj odvahu do vecí, do ktorých sa iným nechce, aj keď by mohli."
 •  

  RNDr. Ľuba Lacinová, DrSc. zástupkyňa riaditeľky Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej Akadémie Vied a zakladateľka Aliancie žien Slovenska

   

 •  "Milé superženy, potrebujeme Vás pre náš radostnejší život v prítomnosti i budúcnosti.Vaše aktivity sa odrážaju v každodenných maličkostiach, ale i veľkých veciach.  Sústreďujete sa na miestne komunity, kde majú vaše činy najväčší význam. Zapájate sa však aj do kolotoča spoločenských zmien v národnom i medzinárodnom kontexte. Vašimi projektami proti domácemu násiliu, analýzami mediálneho zobrazovania žien  a mýtu krasy, bojom za spravodlivé zaobchádzanie v osobnom i pracovnom živote formujete i generácie prichádzajuce po nás. Želám Vám, aby ste nachádzali pre svoju prácu vždy dostatok energie a nadšených spolubojovníčok i spolubojovníkov.

Mgr. art. Petra Štefanková, Fellow of Royal Society of Arts, grafická dizajnérka a podporovateľka Slovensko-českého ženského fondu

 

 • „Obdivujem všetky naše úspešné akademičky, političky, či manažérky, ktoré svojou brilantnosťou dokazujú, že aj v našich zemepisných šírkach sa rodia vynikajúce odborníčky. Ženy z našich ženských (často malých) mimovládnych organizácií však  pozná málokto mimo ich najbližšieho okolia. O to viac ma vždy poteší, keď stretnem práve tieto aktívne ženy, ktoré sa málokedy objavia na stránkach časopisov, no ktoré veria v to, čo robia. To sú pre mňa SUPERŽENY. Práve týmto „nenápadným" ženským aktivistkách, pracujúcim v skromných a náročných podmienkach, patrí predovšetkým môj úprimný obdiv a želanie, aby si svoj entuziazmus a vieru udržali čo najdlhšie."
 •  "Žena robí politiku pestrejšou, farebnejšou a galantnejšou. Veď poznáte úslovie, že až prítomnosť ženy dáva zmysel a iskru akémukoľvek zoskupeniu mužov... Ale vážne. To, že muži sa považujú za rozhodnejších a cieľavedomejších, považujem za stereotyp. Pokiaľ sa žena ocitne v ministerskom kresle, na poslaneckej lavici a neodvolajú ju, musí byť aj rozhodná a vytrvalá. A naozaj silná. Aj preto, lebo má proti sebe silného súpera - kultúrny stereotyp, ktorý velí ženu na zodpovednom mieste vo verejnom živote podceňovať. Paradoxne toto podceňovanie cítim dnes viac od žien ako od mužov. Ale k tomu najpodstatnejšiemu: žena má možnosť vniesť do verejného či politického života iný spôsob správania sa, inú politickú kultúru. Nie myslenie a cítenie ako dve oddelené kvality, ale myslenie srdcom. Politika okrem toho, že je to služba verejnosti, je pre mňa prijateľná iba ako sobáš srdca a rozumu. Schopností a charakteru. A zmysluplných cieľov."

Prof. Iveta Radičová, sociologička, politička a historicky najúspešnejšia ženská kandidátka na prezidentský post v SR

 

 • Vážim si ženy, ktoré sa snažia posúvať obzory a búrať limity pre iné ženy. Je super, že medzi nami sú takíto výnimoční ľudia, ktorí majú dosť síl, trpezlivosti a vytrvalosti bojovať s ostatnými za ostatných. Držím im preto palce a čisto egoisticky - keďže mám pocit, že podobne konať vždy nestíham - im želám, nech sa im to darí čo najlepšie. SUPER, ŽE NÁM má kto takto pomáhať!

Tatiana Novotná, redaktorka domáceho spravodajstva TV Markíza a individuálna donorka Slovensko-českého ženského fondu

   
 • "Pred rokom 1989 mnohí a mnohé z mojej generácie považovali rovnoprávnosť žien sa samozrejmosť. Každého z nás učili väčšinou učiteľky, liečili lekárky, ženy boli zamestnané tak ako muži, vzdelané ako muži (ak nie lepšie), rovnako volili (aj rovnako márne), mali dokonca reprodukčné práva - aj keď so súdružskými "potratovými" komisiami. Túto úroveň rovnoprávnosti ženy v komunistickom svete nadobudli akosi automaticky, bez zápasu o rovnoprávnosť aký zviedli ženy na Západe. Bola to pritom práve vysoká účasť žien v spoločensko-ekonomickom živote komunistických krajín, čo umožnilo ekonomicky málo výkonnému komunistickému systému dlhé desaťročia úspešne konkurovať Západu. Takže sa dá ironizovať, že práve ženám vlastne vďačíme, že to trvalo tak dlho... Na vyváženie treba dodať, že v druhej svetovej vojne sa víťazstvo priklonilo na stranu Sovietskeho zväzu a spojencov tiež práve vďaka ženám. Bez energie a práce miliónov ruských, ukrajinských a ďalších sovietskych žien v továrňach, na poliach, v nemocniciach, na železniciach a všade inde by buď padla už Moskva v roku 1941, alebo Stalingrad v roku 1942. Kým počas zrážky titanov na pláňach východnej Európy desiatky miliónov emancipovaných sovietskych žien pracovali a dokonca bojovali so zbraňami v ruke (v dobe, keď USA riešili otázku, či môžu čierni piloti z Tuskegee lietať, dávno proti Nemcom na východe bojovali osobitné ženské letecké pluky),  potenciál väčšiny nemeckých žien sa pohyboval v patriarchálnom trojuholníku deti - kostol - kuchyňa (Kinder - Kirche - Kuche).  Bez práce a životov emancipovaných žien by bol osud Európy a sveta celkom určite iný - vzdialený dnešnej demokracii a ľudským právam. Ženy v 20. storočí vstúpili do sveta rovnoprávnosti, bojovali v ňom za svoje práva a za  ľudskosť  a v tomto zápase postupne víťazili. Udržia si dosiahnutú rovnoprávnosť aj v 21. storočí, alebo budeme svedkami historického regresu a zatlačenia žien nazad do kostolov, kuchýň, do podriadenosti mužom, či priamo do buriek, z ktorých v arabskom svete väčšina z nich vôbec nevyšla? Je dosť mužov, ktorým by sa takýto svet podriadených nesvojprávnych žien páčil, a sú aj ženy ochotné žiť so sklopenou hlavou. Našťastie, uplynulých 20 rokov je aj u nás dôkazom toho, že v modernej Európe je aj dosť "supermaniek", ktoré chcú byť rovnoprávne, chcú žiť so vztýčenou hlavou a dokážu za svoju slobodu a práva bojovať".
 •  „Ženské hnutie na Slovensku dosiahlo húževnatou prácou a vytrvalosťou viac ako akákoľvek štátna ustanovizeň v tejto krajine. Za všetko patrí líderkám a bojovníčkam za ženské práva vďaka a uznanie. V budúcnosti sa ich nasledovníčky teda môžu viac orientovať na spoločenskú angažovanosť a podporu vzájomnej solidarity žien. Ak budú mať silu a výdrž priekopníčok, verím, že sa im to podarí. V ženách tkvie neuveriteľná sila!"

 Andrea Vadkerti, žurnalistka a moderátorka, autorka prvej ženskej talkshow v TV a členka správnej rady Slovensko-českého ženského fondu

 

 • "Mam rada ženy. Obdivujem ich bojovnosť. NAŠU bojovnosť a vytrvalosť. Teší ma, že sa ženy učia byť viac si vedomé svojej sily ako doteraz. Myslím, že ženy vďaka tejto svojej znovuobjavenej sile nepotrebujú pomoc, ale najmä podporu. Preto je dobré, že nie sú - NIE SME SAMY, ale pomáhajú nám mimovládne organizácie. Vďaka nim ženy vedia, že boj, ktorý začnú, môžu vyhrať. Blahoželám mimovládkam k ich výročiu a želám im energiu, bez ktorej by sa nemohli púšťať do toho každodenného boja s predsudkami a pomáhať ženám."

Jana Šebestová, fotografka a individuálna donorka Slovensko-českého ženského fondu

 

 • "Činnosť feministických organizácii som si všímala už dávnejšie, spôsob ako ich podporiť som však našla, až keď som sa pred piatimi rokmi zoznámila s prácou Slovensko-českého ženského fondu. Uvedomila som si aj na vlastnej koži, že boj za rovnoprávnosť pohlaví ešte ani zďaleka nie je vyhratý, tak u nás, ako aj vo svete. Preto chcem veľmi poďakovať  a zaželať odvahu a  energiu tým ženám, ktoré v ňom pokračujú a víťazia. A samozrejme, aj nekonvenčným mužom čo pomáhajú superženám."

Petra Budinský Spišiak, vlasová štylistka a individuálna podporovateľka Slovensko-českého ženského fondu

 

Zdieľajte článok:   vybrali.sme.sk linkuj.cz pozrisi.sk facebook.com digg.com linkedin.com del.icio.us google.com mojelinky.sk

organizátori výstavy:
partneri: